Geslaagd Eindsymposium WSD Den Haag en Leiden

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede, de integrale aanpak van multiproblematiek, en langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook docent-onderzoekers, studenten, professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit was het vraagstuk waaraan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden de afgelopen jaren werkte. Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, clientorganisaties en kennisinstellingen.

Lectoren Suzan van der Pas en Joost van Hoof namen tijdens de opening de Werkplaats in vogelvlucht door. De mooie opbrengsten uit 2020-2022 werden benoemd, en ook de toekomstplannen voor de regio Leiden en Den Haag kwamen aan bod. Komende jaren zullen we gaan werken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis. Bij sociale kwaliteit kijken we of mensen mee kunnen doen op een manier die bij hen past. Het gaat dan over sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. Meedoen is moeilijk als hier niet aan wordt voldaan.

Vervolgens kwam Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering, als gastspreker van het symposium aan het woord. Kracht en kwetsbaarheid vanuit de visie van Empowerment liepen als rode draad door haar inspirerende presentatie. Sociaal professionals hebben de opdracht om de maatschappelijke participatie van mensen te versterken en daarbij zo veel mogelijk ook aan te sluiten bij de talenten en krachten van mensen. Ook en juist bij mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn. Hoe kun je de kwetsbaarheid van mensen erkennen zonder hen gevangen te zetten in het stigma van hun aandoening of problemen?

Daarna gingen de bezoekers proeven in twee verschillende proeverijen. Hieronder volgen drie voorbeelden van proeverijen. “Op welke manier kunnen we armoede signaleren en bespreekbaar maken?” Dat is de vraag die Fatima Touzani, docent-onderzoeker Leeratelier armoede en schulden stelt in haar proeverij. “Eerst een bakkie koffie of thee met wat lekkers. Dit is onmisbaar voor elke ontmoeting van een leerwerkgemeenschap.” Aan het eind van de proeverij is uitgelegd dat door deze werkvorm iedere deelnemer een ‘podium’ krijgt om gezien en gehoord te worden. Maar ook het belang om daadwerkelijk te luisteren naar het perspectief van de ander. Dit maakt dat de deelnemers van de leerwerkgemeenschap collectief en individueel kunnen leren.

“Om de complexiteit van huishoudens met multiproblematiek het hoofd te bieden is een houding gewenst van bewustwording van de eigen grondhouding. Buiten bestaande kaders kunnen en willen denken en doen,” vertelt docent-onderzoeker Wiep Staal van het Leeratelier Maatwerk en Regie. Het gaat om doorpakken en willen samenwerken met het huishouden en alle betrokken partijen die nodig zijn om de neerwaartse spiraal te doorbreken en het perspectief van het huishouden voorop te stellen. Ze vertelt over de masterclass die binnen het leeratelier is ontwikkelt samen met gemeente Den Haag, het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden en Hogeschool Leiden.

“Het gezamenlijk maken van een film brengt meer dan alleen het samen verkennen van een perspectief en het delen hiervan”, stelt docent-onderzoeker Zsuzsu Tavy van het project ‘Seniorvriendelijk Delft – Tanthof’. In de proeverij ‘De waarde van participatieve video’ werd stilgestaan bij deze methodiek, waarbij mensen zelf worden opgeleid te filmen, om zo een verhaal in beeld te brengen vanuit hun eigen perspectief. Welke dilemma’s kom je tegen, zoals wat doe je als jij als onderzoeker een andere visie hebt dan de deelnemers zelf? En wat doe je als de film klaar is en verschillende deelnemers andere ideeën hebben over hoe eigenaarschap in te vullen?

Aan het eind van de middag werd tijdens de borrel nog nagepraat en kennis uitgewisseld. De conclusie: de toekomst brengt nog genoeg uitdagingen, maar de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden gaat er met energie mee aan de slag!
Lees hieronder meer over de proeverijen.


De proeverijen

Leerwerkgemeenschap Katwijk: Hoe signaleer, bespreek en doorbreek je armoede?

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Maatwerk en regie bij huishoudens met complexe multiproblemen

Wijzer in de wijk: in gesprek over gezondheid in de wijk

De impact van verbinding tussen jong en oud

De waarde van participatieve video

Betekenisvol in contact in de ouderenzorg