Langer thuis wonen

Het ouder worden in eigen omgeving is per definitie context-gebonden, wat maakt dat per wijk, sociale of culturele achtergrond de behoeften en mogelijkheden sterk kunnen verschillen. De leervragen die centraal staan zijn: hoe kunnen we ouderen actief betrekken bij het opstellen van verbeterplannen voor langer zelfstandig wonen, waar zij zelf ook een rol in hebben?