Wonen door de lens van ouderen

Met de gemeente Delft starten we een participatief videoproject waarin ouderen gezamenlijk het onderwerp ‘wonen’ onderzoeken door middel van het maken van documentaires. In dit participatieve filmproject doen ouderen als co-onderzoekers, in samenwerking met de samenwerkingspartners en werkveldpartners, participatief video-onderzoek naar het thema Langer Thuis. Zij worden opgeleid zelf een documentaire te maken met behulp van een iPad. Naast de gemeente participeren ook de corporaties. De documentaires, waarvan de thematiek varieert, worden tijdens een filmpremière, filmvertoningen in buurtcentra en een kenniscafé over participatieve video getoond aan een breed publiek.