Wijzer in de Wijk

Het ZonMw project Wijzer in de Wijk wil ervoor zorgen dat inwoners zich gezond en wel voelen in de volgende drie wijken: Stevenshof in Leiden (https://stevenshofvitaal.nl/ ), Zuidwest in Den Haag en Alphen Noord in Alphen aan den Rijn. 

In dit project wordt samengewerkt met de drie gemeenten, GGD, AWPG en Zorgbelang om samen het ontwikkelen en uitvoeren van integrale wijkgezondheidsaanpakken te realiseren. De werkplaats ondersteunt deze drie gemeenten om in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak te ontwikkelen om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Sinds 2020 is de werkplaats betrokken bij het monitoren van de resultaten van het deze integrale aanpak en daarvan met alle partijen te leren. In Alphen aan den Rijn wordt gewerkt aan de effectiviteit van Welzijn op Recept (https://www.youtube.com/watch?v=Xtwj-LvGABo) en in Den Haag Zuidwest wordt integraal gewerkt aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden (https://www.awpgnzh.nl/drie-filmpjes-wijzer-in-de-wijk-online/).