Vitaal en langer zelfstandig wonen

In 2017 is een participatief onderzoek uitgevoerd door het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden naar de mening van oudere burgers in de regio Leiden ten aanzien van het begrip ‘vitaliteit' en het beleid 'langer zelfstandig wonen’.

Leden van het Ouderenberaad werden getraind als co-researcher en hebben focusgroepen en interviews gehouden om na te gaan wat ouderen in de regio doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is.
Publicatie: Von Faber, M., Roes, T., Van der Pas, S. (2019). Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen: ouderen als co-researcher. Geron 21 (1)