Vitaal en langer zelfstandig wonen

In 2017 is een participatief onderzoek uitgevoerd door het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden naar de mening van oudere burgers in de regio Leiden ten aanzien van het begrip ‘vitaliteit' en het beleid 'langer zelfstandig wonen’.

Met behulp van focusgroepen en interviews is nagegaan wat ouderen doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is.

In 2019 wordt onderzocht of het maken van korte filmpjes door oudere wijkbewoners een goede methodiek is om issues in relatie tot dit thema te inventariseren en onder de aandacht te brengen.

Samenwerkingspartners in dit project zijn Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord en Gemeente Leiden.