Welzijn en Zorg: leren van en met elkaar

Binnen dit innovatie project willen we een antwoord formuleren op de vragen: Hoe faciliteren wij integraal leren en kennis ontwikkelen en delen voor studenten, onderzoekers, docenten en professionals op actuele thema’s binnen Zorg & Welzijn om goed uitgerust te zijn op de zorg en ondersteuningsvragen van de toekomst? Welke behoeften hebben ouderen in het prettig kunnen leven en ouder worden? In hoeverre kunnen wij als Zorg & Welzijn professionals bijdragen en elkaar vinden in dit prettig oud worden?

Om antwoord te vinden op deze vragen, brengen we onderzoek, onderwijs en praktijk samen. Hierbij staat de professional centraal. Onder integraal leren verstaan wij een leven lang leven, aansluitend op behoefte en leervraag in de beperkte beschikbare tijd. We laten ons daarbij mede leiden door de vraagstukken - onderwerpen welke aangedragen worden vanuit de praktijk, vanuit de (toekomstige) professionals. Waar ligt bij hen de behoefte aan meer kennis, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen?