Versterken van de financiële ondersteuning aan Haagse burgers

De Alliantie Financiële ondersteuning (AFO) bestaat uit ca. 10 organisaties in Den Haag die zich bezighouden met vrijwillige hulpverlening aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Deze organisaties werken grotendeels doelgroepgericht.

Het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, de Gemeente Den Haag en de AFO slaan de handen ineen om de financiële ondersteuning aan Haagse burgers te versterken. We onderzoeken hoe de AFO meer Haagse inwoners met geldzorgen kan bereiken. Met welke ondersteuningsstrategie kunnen de organisaties het best aansluiten op hun doelgroep? Deze vragen beantwoorden we met een literatuurscan en op basis van gesprekken met sleutelfiguren van de organisaties. Deze fase loopt tot de zomer van 2023. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek richten we de tweede fase in, die loopt tot aan de zomer van 2024. Hierbij betrekken we ook studenten Sociaal Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening, bijvoorbeeld met hun afstudeeropdracht. De resultaten zullen breed worden gedeeld met de Gemeente Den Haag, de leden van de AFO en andere betrokken partijen in de regio.