Leeratelier Positieve Gezondheid

Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein Den  Haag & Leiden in samenwerking met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. Dit  initiatief staat open voor (zorg)professionals, beleidsmakers, bestuurders en inwoners uit de regio Zuid-Holland Noord, die gestart zijn en/of werken vanuit het gedachtegoed Positieve  Gezondheid. Het doel van het Leeratelier is om van elkaar te leren en zo elkaar te versterken.


1ste Leeratelier Positieve Gezondheid: ‘Samen verder groeien!’

Het eerste Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!’ vond plaats op donderdag 25 maart. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden dit eerste leeratelier Positieve Gezondheid. Aan dit online initiatief namen 60 (zorg)professionals, beleidsmakers, bestuurders en inwoners deel uit de regio Zuid-Holland Noord, die gestart zijn en/of werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Deelnemers lieten zich tijdens dit leeratelier inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, leerden van elkaar leren en deelden ervaringen.

Het doel van dit Leeratelier was om van elkaar te leren en zo elkaar te versterken. En het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in onze regio verder te brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken! In de spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op managementniveau.


Onderstaande afbeelding geeft aan wat de deelnemers hebben ‘gehaald’ bij het leeratelier.

Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst.


2e Leeratelier Positieve Gezondheid: handvatten voor professionals en beleidsmakers

Circa 70 professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid namen 29 juni deel aan de tweede online leeratelier Positieve Gezondheid. Deze werd georganiseerd door de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. 

Positieve Gezondheid geeft zorgverleners de mogelijkheid om ‘het andere gesprek’ met inwoners en patiënten aan te gaan, vanuit een gelijkwaardige relatie. Ook de verbinding tussen zorg en welzijn geeft mogelijkheden om mensen vooruit te helpen. “Maar als je Positieve Gezondheid belangrijk vindt, moet je er ook iets mee doen”, klonk het tijdens de tweede bijeenkomst van het Leeratelier Positieve Gezondheid. 

Hoe kun je als zorg- of hulpverlener zonder ervaring aan de slag met Positieve Gezondheid? Hoe kun je, na de startfase, vervolgstappen zetten en het ook beleidsmatig tot een succes maken? Tijdens deze tweede bijeenkomst deelden sprekers en deelnemers elf handvatten om op te pakken. 

Hierbij de presentatie en het verslag en een artikel van het leeratelier.


3e Leeratelier Positieve Gezondheid

Een belangrijk uitgangspunt van Positieve Gezondheid is dat mensen zoveel mogelijk eigen regie voeren op hun gezondheid. Hoe kom je daarover in gesprek als professional? Wat werkt, welke uitdagingen zijn er en wat is er nodig om de beweging verder te brengen? Tijdens de derde bijeenkomst van het Leeratelier Positieve Gezondheid passeerden vele ervaringen en ideeën de revue.

Om vanuit Positieve Gezondheid samen verder te groeien, organiseerde de Werkplaats samen met de Alliantie Positieve Gezondheid op 18 november 2021 een online leeratelier. Tijdens dit derde leeratelier kwamen (zorg)professionals, beleidsmakers, bestuurders en inwoners samen om kennis uit te wisselen en samen toe te werken naar de gezondste regio van Nederland.

Lees hier het artikel over de opbrengsten van het leeratelier.