Signaleren Niet Pluis bij ouderen

Van signaal naar actie

Het hoofddoel van het pakket Signaleren Niet Pluis gevoel is dat door vroegsignalering tijdig actie wordt ondernomen bij ouderen met psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, depressie en ontspoorde mantelzorg. Op deze manier kunnen ouderen op een veilige en voor hen prettige manier zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving.

Het Pakket Signaleren Niet Pluis gevoel (SNP) bestaat uit een handleiding met beeldmateriaal en een training Signaleren Niet Pluis gevoel. Hiermee worden vrijwilligers en medewerkers uit de thuiszorg en het welzijnswerk geschoold in het herkennen, signaleren en melden van psychosociale problemen bij ouderen. Daarnaast is er een handleiding voor managers. De betrokken organisaties krijgen handvatten om een systeem in te richten voor het signaleren, ontvangen én opvolgen van meldingen en het terugkoppelen van deze opvolging naar de signaleerder.

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden is in 2017 gevraagd door GGD Hollands Midden, om het door hen ontwikkelde pakket Signaleren niet Pluis, onder de aandacht te brengen en te implementeren bij organisaties in de regio Leiden die gericht zijn op ondersteuning van ouderen die zelfstandig wonen. Naast implementatie was er behoefte aan evaluatie en bijstelling van het materiaal. In 2017 en 2018 is een projectgroep met diverse thuiszorg- en welzijnsinstellingen geformeerd om met het pakket te gaan werken. Gemeente Leiden gaf subsidie voor dit traject. Thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers zijn getraind door twee vrijwilligersorganisaties.
De projectcoördinatie, onderzoek en de beschrijving van het Pakket SNP voor de databank Movisie werden verzorgd door het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, in samenwerking met studenten Social Work van Hogeschool Leiden.

Het pakket SNP is inmiddels opgenomen in de databank van Movisie en heeft de erkenning Goed beschreven.

Op de website van Movisie is de beschrijving terug te vinden: https://www.movisie.nl/interventie/signaleren-niet-pluis-gevoel

De volgende materialen zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis:

- voor managers: handleiding voor implementatie in organisaties
- voor trainers: handleiding bij digitaal lesmateriaal
- digitaal lesmateriaal
- signalenkaart
- een hand-out voor deelnemers die de training gevolgd hebben
- een animatiefilm

https://www.transmuralis.nl/dementie/deskundigheidsbevordering

U kunt de materialen aanvragen door een e-mail te sturen naar: info@transmuralis.nl