Seniorvriendelijke wijken voor ouderen met een migratieachtergrond

Internationaal onderzoek laat zien dat de seniorvriendelijkheid van wijken sterk uiteen kan lopen. Tegelijkertijd blijkt dat de verschillende aspecten van seniorvriendelijkheid van buurten en wijken een andere betekenis kunnen hebben voor verschillende groepen ouderen.

Sinds oktober 2021 werken 2e jaars studenten van de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool aan een verkennend onderzoek rond dit thema en interviewen zij ouderen met een migratieachtergrond in de wijken van het stadsdeel Laak en de wijk Transvaal van het stadsdeel Escamp over hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun wijk ervaren en welke factoren zij daarbij van belang achten. Medio 2022 zal verslag worden gedaan van de bevindingen van dit verkennend onderzoek.