Samenwerken aan een verbeterde toegang sociaal domein

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het geven van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. Veel gaat goed, maar vooral de toegang verdient nog aandacht. Onder toegang wordt verstaan, de weg van een vraag van een inwoner naar de daadwerkelijke beantwoording van de vraag c.q. ondersteuning.

In het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’, kort gezegd: Verbetertraject Toegang, werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Gemeenten zijn opgeroepen om kenbaar te maken of ze willen meedoen. Gemeente Voorschoten participeert in het Toegangsproject met als speerpunt de toegangsverbetering voor jeugd. Vanuit de Werkplaats hebben wij een eerste bijdrage kunnen leveren aan dit project in een managementoverleg Jeugd en de gemeente Voorschoten. Het resultaat moet zijn dat gemeenten leren en verbeteren samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. Daar de Werkplaats ook van een welzijnsorganisatie in Leiden vragen heeft gekregen rond vindbaarheid, zichtbaarheid en toegang is het in het kader van de uitwisseling in de regio mogelijk dat de Werkplaats leerbijeenkomsten gaat organiseren.