Project Collectiveren

Het project Collectiveren van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (Hogeschool Leiden) wordt uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, in samenwerking met de coöperatie SWTs Leiden en Stichting Kwadraad

Gemeente Leiden wil dat haar sociaal wijkteams meer gaan inzetten op collectief werken omtrent burgerproblemen. De sociale wijkteams kunnen op wijkniveau zelf invullen hoe zij collectief werken ten uitvoer gaan brengen. Dit was een uitdagende opdracht voor de sociale wijkteams en daarop gaven zij, alsmede de organisaties Stichting Kwadraad en Libertas, aan dat er behoefte is aan hulp bij het vinden van een antwoord op de vraag: hoe moeten wij collectief werken aangaande de burgerproblemen die wij tegenkomen?

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap ondersteunt bij het vinden van een antwoord op die vraag door onderzoek te doen bij sociale wijkteams. Hiervoor zijn er interviews afgenomen en hieruit is het rapport ‘Hoe collectiveren’ ontstaan. De resultaten hiervan zijn met alle partijen gedeeld in een werkatelier.

Daarnaast hebben een aantal studenten onderzoek gedaan naar en scripties geschreven over collectiveren, welke ook bijdragen aan kennisvorming over dit thema.