Proeftuin Verzorgd Thuis

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden is door de gemeente Zoetermeer en Fundis gevraagd om de Proeftuin Verzorgd Thuis te evalueren.

In 2016 is een proef gestart om de huishoudelijke hulp en enkelvoudige zorg met elkaar te combineren voor thuiswonende ouderen in Zoetermeer. Het doel was beter in te spelen op de behoefte van cliënten, waardoor de tevredenheid van cliënten en medewerkers zou toenemen. Hiernaast beoogde het project de eigen regie van cliënten over de zorg en ondersteuning te vergroten. Door middel van interviews met deelnemers, mantelzorgers en medewerkers zijn de effecten onderzocht.

In het project is samengewerkt met Gemeente Zoetermeer, Vierstroom Hulp Thuis, Vierstroom Zorg Thuis (Fundis) en de zorgverzekeraars CZ en Menzis.