Preventie en signaleren van armoede in Leiden - De Mors

Het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap zet samen met een groot aantal Leidse partners een samenwerking op om (intergenerationele) armoede te voorkomen en eerder te signaleren. Samen met Buzz, Stichting Jeugdteams, de Sociale Wijkteams, Gemeente Leiden, Incluzio, het Centrum voor Jeugd en Gezin en SOL gaan we hiermee aan de slag in de wijk De Mors. We richten ons vooral op het eerder en adequater signaleren van armoede om vervolgens op de juiste manier in gesprek te kunnen gaan. Hoe kunnen we meer inwoners bereiken en van de juiste ondersteuning voorzien? Hoe kunnen we beter samenwerken? In co-creatie met deze partijen en ervaringsdeskundigen gaan we hiermee in concrete acties aan de slag.

Dit project richt zich op het samen met bewoners signaleren en bespreekbaar maken van armoede en schulden (en samenhangende problemen). We onderzoeken gezamenlijk hoe het versterken van de sociale basis kan bijdragen aan het doorbreken van (intergenerationele) armoede.

Het project richt zich op het voorkomen, aanpakken en doorbreken van (intergenerationele) armoede in de Leidse wijk de Mors. We werken samen met formele en informele partijen uit verschillende domeinen, zoals zorg en welzijn, wonen, werk en inkomen, veiligheid, waarbij het bewonersperspectief leidend is. Het doel is om met ouders de problemen te erkennen en benoemen en om samen tot passende aanpak ervan te komen. Dit kan preventief zijn, om verdere problemen te voorkomen en/of curatief om bestaande zorgen en problemen weg te nemen en aan te pakken. Een tweede doel is het bevorderen van een betere samenwerking tussen partijen in de wijk.

De samenwerking tussen verschillende partijen uit de wijk en de gemeente Leiden richt zich op het doorbreken van (intergenerationele) armoede. Door een wijkgerichte en integrale aanpak proberen we kwetsbare gezinnen van de Mors met geldzorgen of (dreigende) schulden tijdig te ondersteunen. We zoeken antwoorden op de vragen hoe lokale informele en formele samenwerkingspartners elkaar beter kunnen vinden, van elkaar weten wat ze doen en hoe ieder kan bijdragen aan het signaleren, bespreekbaar maken en voorkomen van armoede.