Leergang Samenwerken in de wijk

In september 2018 is de leergang Samenwerken in de wijk van start gegaan. Deze leergang was bedoeld voor medewerkers van de sociale wijkteams van de Gemeente Den Haag en de medewerkers van de stedelijk verspreide welzijnslokaties van Servicepunt XL. Het doel van de leergang was om te werken aan de onderlinge samenwerking tussen de verschillende wijkteams en om gezamenlijk de vragen uit de wijk te kunnen afhandelen. Uit eerdere ervaring met professionals is goed zicht ontstaan op de actuele aspecten die bij het werken in sociaal wijkteams aan de orde zijn. Op basis van deze ervaring is de leergang ontwikkeld.

De leergang liep tot september 2019 en was een samenwerking tussen het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, welzijnsorganisatie Xtra, Gemeente Den Haag dienst OCW en de afdeling WMO. Uiteindelijk hebben 13 samengestelde teams de leergang gevolgd met gemiddeld 20 deelnemers per leergang.