Leerwerkgemeenschap aanpak armoede Katwijk

Het leernetwerk heeft als doel om in een georganiseerde vorm met én van elkaar te leren bij het signaleren en bespreekbaar maken van armoede en schulden. Door in de Koestal wijkgericht en integraal te werken wordt de groep kwetsbare burgers die in armoede leven of (dreigende) schulden hebben inzichtelijk en tijdig ondersteund worden.Inspirerende wijkwandeling in Katwijk

Op maandag 13 september heeft de tweede ontmoeting van de leerwerkgemeenschap in Katwijk plaatsgevonden. Om met én van elkaar te leren hoe armoede eerder gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt kan worden, is het van belang om tijd en aandacht te besteden aan het elkaar goed leren kennen.

Nadat iedereen is welkom geheten door de directeur van Vakcollege Rijnmond, waar dit keer de leerwerkgemeenschap elkaar ontmoette, startte de wijkwandeling. Tijdens de wandeling werd er onder andere een bezoek gebracht aan de ontmoetingskerk en De Voorraadkast. Lees verder