Learning community samenwerken in de wijk

Er zijn veel redenen om de samenwerking in de wijk te verbeteren. Door toenemende complexiteit van zorg, door de wens van de gemeente, om sociale participatie door burgers in de wijk plaats te laten vinden en door het versterken van de zelfredzaamheid van burgers in de wijk, lijkt samenwerking tussen huisartsen, sociaal werkers en wijkverpleegkundigen dan ook een noodzaak.

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, die geleid wordt door Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan Hogeschool Leiden, is er een samenwerking met Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden en de opleidingen voor huisartsen, Sociaal Werk en Verpleegkunde gestart met een ‘learning community integraal en wijkgericht werken ’. Deze learning community is een plek waar de professionals in opleiding en professionals uit de wijk van en met elkaar leren door over verschillende thema’s met elkaar in gesprek te gaan.

Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van integraal wijkgericht werken door professionals, studenten en docenten met en van elkaar te laten leren en studenten een bijdrage te laten leveren aan de kennisontwikkeling van de innovatieve beroepspraktijk.