Klantreis ouderen met dementie

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein hebben de gemeente Alphen aan den Rijn, welzijnsorganisatie Tom in de buurt, Transmuralis en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) van de Hogeschool Leiden samen gewerkt aan het project ‘klantreis dementie’. Het doel van de Klantreis was te zorgen voor verbetering van zorg en ondersteuning binnen de gehele keten voor mensen met dementie en hun naasten.

Binnen de ‘Klantreis dementie’ zijn een aantal fases te onderscheiden vanaf het eerste signaal dat ‘er iets niet in orde is’ tot aan het overlijden en de nazorg voor de mantelzorger (zie afbeelding) .

Het project bestond uit 3 delen:

Als 1e stap is met behulp van interviews door het lectoraat in beeld gebracht hoe 6 mensen met dementie en 6 mantelzorgers de zorg en ondersteuning in verschillende fases van dementie ervaren. Bij elke fase van de klantreis zijn verbeterpunten benoemd. Grofweg geven zowél mensen met dementie als mantelzorgers aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning, emotionele steun en overzicht om zelf regie te kunnen voeren.

Stap 2 In deze fase is, met ondersteuning van Patient Journey Lab, 3 workshops georganiseerd. Professionals betrokken bij de zorg en ondersteuning hebben gesprekken gevoerd over de behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers en de verbeterkansen.

Stap 3 betrof het uitwerken van verbeteropties door werkgroepen. Het heeft ondermeer geleidt tot een routekaart voor professionals (met taken en verantwoordelijkheden) en een digitale wegwijzer voor mensen met dementie en mantelzorgers die enerzijds informatie geeft over dementie, anderzijds over de mogelijkheden per gemeente met betrekking tot alle voorzieningen die nodig zijn tijdens het dementieproces.

Bekijk hier de Routekaart dementie Transmuralis
Zie hier de Wegwijzer dementie 

Publicatie: Von Faber, M., Van der Pas, S. (2021). Klantreis dementie. Ervaringen met zorg en ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Geron 21 (4). https://gerontijdschrift.nl/artikelen/klantreis-dementie/

Bekijk hier het eindrapport Klantreis dementie