Klantreis ouderen met dementie

In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gewerkt aan verbetering van zorg en ondersteuning binnen de gehele keten voor mensen met dementie en hun naasten. Binnen de Werkplaats Sociaal Domein werken de gemeente Alphen aan den Rijn, welzijnsorganisatie Tom in de buurt, Transmuralis en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) van de Hogeschool Leiden samen in het project ‘klantreis dementie’.

Binnen de ‘Klantreis dementie’ zijn een aantal fases te onderscheiden vanaf het eerste signaal dat ‘er iets niet in orde is’ tot aan het overlijden en de nazorg voor de mantelzorger.

Het project bestaat uit 3 delen:

Als 1e stap is met behulp van interviews door het lectoraat SIO in beeld gebracht hoe 6 mensen met dementie en 6 mantelzorgers de zorg en ondersteuning in verschillende fases van dementie ervaren. Bij elke fase van de klantreis zijn verbeterpunten benoemd. Grofweg geven zowél mensen met dementie als mantelzorgers aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning, emotionele steun en overzicht om zelf regie te kunnen voeren.

Stap 2 is inmiddels ook afgerond. Met ondersteuning van Patient Journey Lab zijn in 3 workshops gesprekken gevoerd met professionals over de verbeterkansen. In gezamenlijkheid hebben zij 5 centrale thema’s benoemd waarbinnen verbeterplannen wordt uitgevoerd.

Stap 3 is het uitwerken van verbeteropties door werkgroepen met betrekking tot de onderstaande thema’s:

- Overzicht en zelfregie. De realisatie van een “routekaart” voor mensen met dementie en hun naasten, en voor professionals.

- Respijtvoorzieningen en zinvolle dag invulling.

- Ondersteuning mantelzorg. Binnen dit thema valt onder andere: het betrekken van het hele cliëntsysteem na diagnose, lotgenotencontact en ondersteuning van de mantelzorger bij verhuizing naar het verpleeghuis.

- Gezamenlijke start (na diagnose) en gedeelde informatie van professionals (huisarts / praktijkondersteuner / casemanager dementie).

- Signaleren in de “niet-pluis fase”.

Deze derde fase loopt tot juni 2021, waarna de resultaten op diverse manieren gedeeld zullen worden.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de 'klantreis dementie'.