Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag

De gemeente Den Haag is sinds 2015 een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende seniorvriendelijke stad.  De WHO onderscheidt verschillende domeinen van een seniorvriendelijke stad zoals huisvesting, sociale inclusie, participatie, zorg en transport. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft afgelopen jaren in de vormgeving van dit concept en de verbinding met burgers een actieve rol gespeeld.

Het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag heeft in samenwerking met de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de Gemeente Den Haag de taak om kennis omtrent de seniorvriendelijkheid van Den Haag te ontwikkelen en te verspreiden. Hierbij staan in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein het bundelen van losse kenniselementen en het delen van kennis tussen de partners centraal. Naast het kennisdelen tussen partners, wordt er in 2023 aanvullend onderzoek gedaan naar de seniorvriendelijkheid van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en de wensen van ouderen.

Partners zijn: De Haagse Hogeschool, Gemeente Den Haag, Hulsebosch Advies, Stedelijke Ouderencommissie (SOC), AFEdemy, Xtra, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, GGD Haaglanden. Partijen die interesse hebben aan deelname zijn van harte welkom zich bij het netwerk aan te sluiten.


Special issue over seniorvriendelijke steden

Het Kennisplatform Seniorvriendelijke Stad Den Haag richt zich o.a. op het verspreiden van kennis rondom seniorvriendelijke steden. In februari 2021 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health een special issue met de titel Age-Friendly Cities and Communities: State of the Art and Future Perspectives

Vanuit de Hogeschool Leiden is door Dr Margaret von Faber in samenwerking met De Haagse Hogeschool een artikel geschreven over het maken van documentaires over een seniorvriendelijke omgeving door senioren zelf. Door De Haagse Hogeschool is door Dr Jeroen Dikken in samenwerking met AFEdemy en Hulsebosch Advies gewerkt aan het maken van een kwantitatief meetinstrument voor het meten van de seniorvriendelijkheid van een stad of gemeenschap.

Meer informatie

Alle artikelen zijn (gratis) te downloaden via: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Age_Friendly_Cities