Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag

De gemeente Den Haag is sinds 2014 een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende ‘seniorvriendelijke stad’. De WHO onderscheidt gebieden waarop een seniorvriendelijke stad goed moet scoren, zoals huisvesting, mobiliteit, zorg en werkgelegenheid. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft afgelopen jaren in de vormgeving van dit concept en de verbinding met burgers een actieve rol gespeeld.

Het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag heeft in maart 2020 in samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Hulsebosch Advies en AFEdemy een hernieuwde start beleefd. De Gemeente Den Haag had behoefte aan het ontwikkelen en uitvoeren van een Integrale Monitor Seniorvriendelijke Stad ten behoeve van het domein Vitale Stad, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente. Hierbij stond het bundelen van losse kenniselementen in een compleet document centraal. 

Naast het ontwikkelen en uitvoering van de integrale monitor, stond juist het delen van kennis tussen de partners centraal. Binnen het kennisplatform wordt samengewerkt met andere partners, met als criteria voor deelname de belangenbehartiging van ouderen, of het kunnen leveren van een bijdrage aan (reflectie op) onderzoek/monitoring.


Special issue over seniorvriendelijke steden

Het Kennisplatform Seniorvriendelijke Stad Den Haag richt zich o.a. op het verspreiden van kennis rondom seniorvriendelijke steden. In februari 2021 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health een special issue met de titel Age-Friendly Cities and Communities: State of the Art and Future Perspectives

Vanuit de Hogeschool Leiden is door Dr Margaret von Faber in samenwerking met De Haagse Hogeschool een artikel geschreven over het maken van documentaires over een seniorvriendelijke omgeving door senioren zelf. Door De Haagse Hogeschool is door Dr Jeroen Dikken in samenwerking met AFEdemy en Hulsebosch Advies gewerkt aan het maken van een kwantitatief meetinstrument voor het meten van de seniorvriendelijkheid van een stad of gemeenschap.

Meer informatie

Alle artikelen zijn (gratis) te downloaden via: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Age_Friendly_Cities