Leeratelier maatwerk en regie

Het Leeratelier Maatwerk en Regie is in 2020 ontwikkeld samen met Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag (OCW en SZW) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel is om professionals te ondersteunen een eenduidige werkwijze te laten ontwikkelen om huishoudens met complexe multiproblematiek een oplossing te bieden. Het Leeratelier bestaat uit verschillende modules: een uniforme masterclass, verdiepende en individuele modules op maat.

Verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden en combinaties daarvan: gestapelde problematiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid levert complexe casuïstiek op. In zulke situaties biedt alleen een integrale aanpak oplossingen. Het leeratelier is bedoeld voor professionals die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens en zo echt verandering tot stand brengen.

De masterclass richt zich op grondhouding, maatwerk en regievoeren. De pilot start in november 2020 en behelst acht dagdeen. Klik hier voor een overzicht van de docenten van de masterclass.

De pilotgroep bestaat uit twee groepen van tien deelnemers van SZW, OCW, Zorg- en Veiligheidshuis en enkele collega’s van relevante partnerorganisaties, zoals Parnassia en Housing First. Op grond van de ervaringen uit de pilot zal vervolgens in 2021 het leeratelier voor een bredere groep worden aangeboden.