Leeratelier maatwerk en regie

Het Leeratelier Maatwerk en Regie is in 2020 ontwikkeld samen met Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag (OCW en SZW) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel is om professionals te ondersteunen een eenduidige werkwijze te laten ontwikkelen om huishoudens met complexe multiproblematiek een oplossing te bieden. Het Leeratelier bestaat uit verschillende modules: een uniforme masterclass, verdiepende en individuele modules op maat.

Verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden en combinaties daarvan: gestapelde problematiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid levert complexe casuïstiek op. In zulke situaties biedt alleen een integrale aanpak oplossingen. Het leeratelier is bedoeld voor professionals die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens en zo echt verandering tot stand brengen.

De masterclass richt zich op grondhouding, maatwerk en regievoeren. De pilot start in november 2020 en behelst acht dagdeen. Klik hier voor een overzicht van de docenten van de masterclass.

De pilotgroep bestaat uit twee groepen van tien deelnemers van SZW, OCW, Zorg- en Veiligheidshuis en enkele collega’s van relevante partnerorganisaties, zoals Parnassia en Housing First. Op grond van de ervaringen uit de pilot zal vervolgens in 2021 het leeratelier voor een bredere groep worden aangeboden.


Update en evaluatie masterclass maatwerk en regie, december 2021

Afgelopen december hebben we alweer de laatste module regievoeren van de masterclass maatwerk en regie gegeven voor de kerstvakantie. Elke masterclass sluiten we af met een serious game waarin we met een reëel casuïstiek met een acteur de deelnemers meenemen in de weerbarstige werkelijkheid van huishoudens met complexe multiproblemen. De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende teams en ze krijgen informatie over Max van der Wees die drugsverslaafd is, zijn baan kwijt raakt en schulden heeft. In verschillende spelrondes moeten de deelnemers laten zien dat ze maatwerk kunnen leveren, onderling de regie goed kunnen afstemmen en ook bewust zijn van hun grondhouding. Lees hier meer

Lees hier de evaluatie van de pilot masterclass maatwerk en regie.

Film: Maatwerk en regievoeren kun je leren


Leeratelier Maatwerk en Regie 2022

Masterclass maatwerk en regie: De masterclass maatwerk en regie werd aangeboden aan inmiddels meer dan 250 professionals uit verschillende disciplines. Die varieerden van de oorspronkelijke doelgroep casusregisseurs van multiprobleem-huishoudens, tot nieuwe groepen zoals de ambtenaren die de afhandeling moeten doen in contact met gezinnen uit de Toeslagen-affaire.

Bekijk hier de handreiking Maatwerk en Regie

Bekijk hier de factsheet: onderzoek Leeratelier Maatwerk en Regie.

Deze factsheet laat de meerwaarde zien van het leeratelier Maatwerk en Regie en toont welke bewustwoording bij professionals heeft plaatsgevonden.Film: Reclasseringswerker Bonny over het Leeratelier Maatwerk en Regie.

Whitney heeft in haar leven al meer dan 40 hulpverleners gehad. Hulpverlener Bonny, toezichthouder van de Reclassering, slaagt erin om contact te maken met Whitney door vanuit de juiste grondhouding, regie te voeren en maatwerk te leveren. Inmiddels heeft Whitney haar leven weer een beetje op orde en vertelt ze hoe zij geholpen is door onder andere Bonny.