Emancipatie en participatie Vadercentrum Adam

Vadercentrum Adam is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor mannen vanaf 18 jaar met verschillende culturele achtergronden, gevestigd in het stadsdeel Laak. Dit centrum draait met een beperkt aantal professionals en zo’n 150 vrijwilligers en biedt een breed scala aan diensten, activiteiten en evenementen. Wekelijks nemen zo’n 700 bewoners deel aan de activiteiten van het centrum.

In het kader van het 20-jarig jubileum hebben tweede jaars studenten van de opleiding ‘Social Work’ interviews afgenomen met de bezoekers van het Vadercentrum met als doel om te achterhalen wat het Vadercentrum voor hen betekent. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de werkwijze die het Vadercentrum door de jaren heen ontwikkeld heeft, naar wat goed gaat en naar wat minder goed gaat, en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken.

Half februari 2021 worden de bevindingen gepresenteerd via een posterpresentaties en bij de conferentie met betrekking tot 20 jaar Vadercentrum.