Documentaires maken met ouderen in Leiden

Als vervolg op het project ‘Vitaal en Langer Zelfstandig’, is in 2019 gekozen om in een specifieke wijk te gaan onderzoeken én zichtbaar te maken, wat ouderen daar van belang vinden om langer te kunnen blijven wonen. In de wijk Tuinstad-Staalwijk hebben 7 ouderen uit de wijk, filmpjes gemaakt over een vijftal thema’s, zoals het zoeken van informatie en mogelijkheden voor ondersteuning door het MKB. Hiernaast is een filmpje over de wijk gemaakt en is de voorzitter van de wijkvereniging geïnterviewd. Vanwege Covid-19 heeft een plenaire bijeenkomst over de resultaten nog niet plaatsgevonden.