Documentaires maken met ouderen in Leiden

Samen met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en met ondersteuning van de Bromet Film School, zijn in de Leidse wijk Tuinstad-Staalwijk opnames gemaakt over het thema ‘Langer blijven wonen in de eigen omgeving’. Dit heeft geresulteerd in 5 filmpjes en een aantal verbeterpunten voor een seniorvriendelijke omgeving. Deze punten worden besproken met de gemeente en stakeholders. De resultaten worden in 2023 bekend.