Digitalisering Sociaal Domein

De mogelijkheden van het gebruik van digitale technologie bij individuele personen en groepen ten behoeve van hulp en ondersteuning worden steeds groter. Denk aan samen online communiceren (e-mail, sociale apps, Twitter), zichzelf organiseren in sociale netwerken (Facebook, LinkedIn), informatie en hobby’s uitwisselen (blogs, social games, Meet Up) of elkaar helpen (Sharecare, e-hulpverlening). Binnen het sociale domein kan digitale technologie een manier zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren van bewoners in wijken of bij instellingen. Zorg- en welzijnsprofessionals gebruiken hiervoor in toenemende mate digitale technologie. 

Vanaf 2021 is een samenwerking met de Gemeente Den Haag opgestart, daar de gemeente werkt aan een Living Lab Sociaal Domein en Technologie met diverse zorg- en welzijnspartners in de stad. Op deze manier verbinden we binnen het project Digitalisering Sociaal Domein de minor Social Work Online van de Haagse Hogeschool aan diverse (onderzoeks)opdrachten op dit thema. Studenten van de minor hebben samen met Buurtcentrum Mandelaplein een eerste verkenning uitgevoerd over de inzet van beeldbellen en de waarde ervan voor bezoekers van het buurtcentrum. De samenwerking beoogt tevens het opzetten van een doorgaande innovatielijn met diverse partners in de stad en het continu terugkoppelen van uitkomsten in leerateliers.