De betekenis van social work in de ouderenzorg

Samen met diverse partners in Den Haag wordt onderzocht wat de betekenis is van de meerwaarde van de sociaal werker is binnen de ouderenzorg. Welke rol kunnen sociaal werkers spelen bij de integratie van zorg en welzijn, bij complexe familierelaties of onbegrepen gedrag van bewoners, bij betekenisgeving en aandacht in zorg- en welzijnsrelaties, of bij dienstverlening aan mensen in de wijk? 

De sociale innovatieprojecten worden uitgevoerd met professionals van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Stichting dr. Schroeder van der Kolk en Saffier: Wonen, Zorg en Revalidatie, en studenten van de opleiding Social Work. Er worden verschillende leerateliers georganiseerd rondom betekenisvol contact maken met mensen met dementie, het behouden van betekenisvolle activiteiten in de transitieperiode van huis naar verpleeghuis, het ontwikkelen en uitvoeren betekenisvolle activiteiten voor en met mensen met dementie, en op het vlak van betekenisgeving en aandacht in de zorg- en welzijnsrelaties.