Armoede en bestaansonzekerheid onder ouderen met een migratieachtergrond

In oktober 2021 zijn studenten van de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool in het kader van het project ‘Kwaliteit van leven’ gestart met een verkennend onderzoek onder ouderen met een migratieachtergrond in diverse wijken van het stadsdeel Laak en de wijk Transvaal van het stadsdeel Escamp. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verwerven over hoe deze doelgroep zelf aankijkt tegen het rondkomen op het bestaansminimum, op welke wijze dit hun leven beïnvloedt, welke strategieën zij hebben ontwikkeld om hiermee om te gaan en wat er volgens hen zelf nodig is om een beter financieel perspectief te krijgen. Verwacht wordt dat in juni 2022 de resultaten hiervan gepresenteerd kunnen worden.