Thuiszittende leerlingen: luister naar de redenen en zoek naar het haalbare

Wat doe je als een leerling van de middelbare school maandenlang weinig tot niet naar school gaat? Professionals bij elkaar roepen en alarmbellen laten rinkelen! Leerling en ouders streng toespreken! Want je hebt weliswaar leerrecht, maar als je daar geen ge-bruik van maakt, wordt het leerplicht. Vanuit deze logica dreigt een leerrechtambtenaar voor je het weet met boetes en een school met het uitschrijven van de leerling. De strenge toon die misschien voor een ‘gewone’ leerling werkt, werkt bij deze groep in ieder ge-val juist niet. De Werkplaats Sociaal Domein en het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen hebben samen een bijeenkomst georganiseerd over deze ingewikkelde problematiek.

Kalè Othman (docent sociaal werk, Hogeschool Leiden) nam ons afgelopen dinsdag 13 februari mee in dit onderwerp, dat haar zeer aan het hart gaat. In het kader van haar master deed zij onderzoek naar thuiszittende leerlingen. Wat zij de aanwezigen mee gaf was: luister vooral naar de redenen waarom een leerling niet meer naar school gaat en probeer daar op aan te sluiten. Ga niet uit van meteen weer helemaal het les- en toetsrooster volgen, maar kijk samen naar wat voor deze jongere mogelijk is. Zoek met de ouders naar het haalbare, in plaats van ze verwijten te maken. Bevorder het contact met mentor en klasgenoten.

Tussen onder andere medewerkers van JES Rijnland en jongerenwerkers van SOL Leiden en Voorschoten Voor Elkaar ontstond een interessante uitwisseling van ervaringen.