Anders kijken, anders denken, anders doen

Op 13 april, tijdens een Haags Maatwerk en Regie bijeenkomst, gingen meer dan 300 professionals uit het sociaal domein met elkaar in gesprek. Uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden van verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag en vele partners werden uitgedaagd om anders te kijken, denken en te doen. Het werd een middag vol inspiratie, nieuwe inzichten en perspectieven. Wiep Staal, docent-onderzoeker van Hogeschool Leiden gaf, vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, twee keer een workshop over integraal samenwerken ‘Voorbij de hokjes’. Integraal samenwerken is: in samenhang en in afstemming domein overstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp/ ondersteuning en een brede aanpak bij hulpvragen, waarin aandacht is voor (achterliggende) hulpvragen op alle leefgebieden van een inwoner.

Deze workshop was als eerste vol en werd zeer gewaardeerd.