Valpreventie aan de Vrouwen van Nu Koudekerk

Op 6 februari hebben Djim Kromhout (fysiotherapeut en onderzoeker Hogeschool Leiden) en Arlette Hesselink (onderzoeker Hogeschool Leiden) in het kader van het project ‘Samen Vallen Voorbij’ een presentatie gegeven over valpreventie aan de Vrouwen van Nu Koudekerk aan de Rijn / Hazerswoude Rijndijk.

De 50 aanwezige vrouwen werden eerst kort ingelicht over het project ‘Samen Vallen Voorbij’. Daarna is aan de hand van statistieken en voorbeelden een gesprek aan gegaan met de aanwezigen. De meerderheid van de vrouwen gaf aan dat ze het risico op vallen vanwege hun leeftijd onderschatten en dat ze er liever niet mee bezig zijn. In hun omgeving ervaren de vrouwen wel dat ouderen vallen, soms door toedoen van anderen, maar vaker door onhandigheden in de eigen leefomgeving. 

Vervolgens hebben de vrouwen de checklist ‘Zo blijft u overeind en voorkomt u een val’ van VeiligheidNL ingevuld. Dat leverde een levendige discussie op. Alle vrouwen hebben de ingevulde checklijst mee naar huis genomen. Enkele vouwen hebben aangegeven graag mee te helpen in het project ‘Samen Vallen Voorbij’. Ook hadden ze tips voor ons en elkaar zoals; promoot de helm bij het fietsen, zet thuishulp in, ga in gesprek met ouderen over de risico's, leg informatie neer bij de huisarts en apotheek en zet stukjes in de Groene Hart Koerier. Op verzoek van de vrouwen heeft Djim aan het einde van de bijeenkomst een paar oefeningen, die ze thuis kunnen uitvoeren, met hen uitgevoerd. Onze missie om bewustwording te creëren is hier zeker geslaagd!