Stress-sensitief werken voor de Leergemeenschap Katwijk

Afgelopen maandag 16 januari vond de workshop stress-sensitief werken plaats op basisschool IKC De Duinroos in Katwijk. Deze workshop werd gegeven door Marloes van der Poel en Noura van den Berg. Zij zijn ervaren maatschappelijk werkers als het gaat om het inzetten van deze manier van werken. 

Onze faculteit ontving deze scholingsaanvraag van de gemeente Katwijk. Als onderdeel van de uitvoeringsagenda Armoede heeft de gemeente deze workshop voor de Leergemeenschap De Koestal gefinancierd en mogelijk gemaakt. Als verdieping volgt er volgende maand een training stress-sensitief werken, om vaardigheden nog beter onder de knie te krijgen, en in goed contact te komen met de mensen om wie het gaat. 

De leerwerkgemeenschap De Koestal is ontstaan vanuit een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein en Welzijnskwartier met als doel armoede en/of mensen in de schulden vroegtijdig te signaleren en het bespreekbaar te maken. Na het eerste jaar waarin elkaar leren kennen centraal heeft gestaan bij de LWG, zijn de plannen om het doel te bereiken geconcretiseerd. Daarom werd de wens uitgesproken om voorgelicht en getraind te willen worden in kennis en vaardigheden van het stress-sensitief werken.

Marloes en Noura startten de avond met de Mentimeter de vraag te stellen welke signalen van stress ieder tegenkomt. ‘De stress komt wel op ons af, maar hoe kom je daar vervolgens achter…?’ Daarna is er informatie gegeven over het nut van stress. Aan de hand van de theorie van schaarste werd verteld hoe het brein precies werkt. Mensen lukt het niet of willen niet dat hun situatie verbetert. Marloes en Noura sloten de workshop af met de do’s and don’ts, die meteen in de praktijk gebracht kunnen worden.

Naast de leden van de leerwerkgemeenschap waren ook collega’s van hen uitgenodigd deel te nemen aan deze workshop. In totaal hebben 14 mensen met verschillende functies en achtergronden de workshop bijgewoond (Wijkteam, Woningbouwvereniging Dunavie, Welzijnskwartier, GGD, de basisschool en een ervaringsdeskundige). Het aantal aanmelders laat wel het belang van en de behoefte aan stress sensitief werken zien. We kijken daarom uit naar het vervolg: de training stress-sensitief werken.