Welzijn op Recept: Treffende eyeopener voor studenten Learning Community

Wist je dat een goed sociaal netwerk zoveel invloed kan hebben op je levensvreugde, dat dit gemiddeld 10,6 levensjaren oplevert? Zo bleek tijdens de workshop ‘Welzijn op Recept’ die derdejaars sociaal werk studenten van de Learning Community van het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap afgelopen week volgden. Dat de studenten met dit gegeven wel raad wisten, lieten ze tijdens pitches zien waarin zij Jan Joost Meijs – voorzitter van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept – ervan wisten te overtuigen waarom de huisarts patiënten vaker moet doorverwijzen naar de welzijnscoach of de sociaal werker. Want voor 20-30% van de cliënten in de huisartsenpraktijk ligt de oplossing niet bij de arts, maar bij de welzijnscoach (Haslam et al, 2018).

De sociaal werk studenten lopen stage bij organisaties die wijkgericht en integraal (samen)werken. Zij zijn speciaal geselecteerd om deel te nemen aan de Learning Community. Ze worden in vier bijeenkomsten voorbereid op vier ontmoetingen met huisartsen i.o. van het LUMC in de eerste helft van 2023. Tijdens deze ontmoetingen krijgen de studenten de gelegenheid om - bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek die ze in hun eigen praktijken tegenkomen - over en weer met en van elkaar te leren en van elkaars beroep te ‘proeven’. The proof of the pudding is een levensechte Serious Game tijdens de laatste ontmoeting, waarin sociaal werkers en huisartsen gezamenlijk een crisissituatie aanpakken. Een absolute uitdaging als voorbereiding op samenwerken in het werkveld!
Meer informatie over de Learning Community? Mail dan naar Lisette Blom.