Leerwerkgemeenschap bij het Breed Katwijks Armoede Overleg

Op woensdag 30 november 2022 heeft het Breed Katwijks Armoede Overleg plaatsgevonden in het gemeentehuis van Katwijk. Ook de leerwerkgemeenschap was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een mentimeter zorgde ervoor dat de gesprekken van de avond draaiende werden gehouden. Om zo de schaamte die mensen weerhoudt om tijdig hulp te zoeken, en op welke outreachende wijze de kwetsbare mensen bereikt kunnen worden te bespreken.

Het welkomstwoord werd gehouden door wethouder Sony Spek, die samen wethouder Gerard Mostert verantwoordelijk zijn voor de aanpak van armoede in de gemeente Katwijk.
Het belang van dit samenzijn om armoede in de gemeente Katwijk aan te pakken werd benadrukt. Het doel van deze avond was dan ook om te verbinden, de handen ineen te slaan en krachten te bundelen. Want er is veel kennis en er gebeurt ook al veel in de gemeente Katwijk.

Vervolgens vertelde Kees Guijt, adjunct-directeur van de Prins Willem Alexanderschool, een indrukwekkend en vooral schrijnend verhaal over een gesprekje tussen kinderen uit groep 4 op zijn school. In dit gesprekje vertelde het ene kind tegen de ander over het cadeautje die hij in zijn schoen had gekregen, waarop het andere kind zich afvroeg waarom hij niets in zijn schoen heeft gekregen.

De school probeert deze signalen op te pakken en op zaterdag 3 december zullen een aantal Pieten en Sinterklaas bij het jongetje voor de deur staan om het gezin te verrassen met cadeautjes.

Zo heeft de school er ook voor gekozen om geen ontbijt op de school zelf te organiseren, maar brengt het ontbijt dit jaar naar de gezinnen toe. Met nog meer van dit soort initiatieven hoopt de school een steentje te kunnen bijdragen om armoede aan te pakken bij de gezinnen. ‘En bij armoede is signaleren heel belangrijk, want het ligt niet op straat’ geeft Kees aan.

Vervolgens vertelden Carola Arends en Suzanne den Bleker over hun werk bij Broodnodig vanuit het wijkteam. Door stress sensitief te werken, benaderen zij de mensen en gaan ze het gesprek aan over hun financiële situatie die ook van invloed is op de andere levensdomeinen. De preventieve aanpak en vroegsignalering krijgt vorm in het outreachend werken waarbij de mensen via verschillende kanalen, ook aan de deur, laagdrempelig worden benaderd. Na dit eerste contact wordt aan de hen gevraagd of ze de hulp willen aannemen. Hier mogen zij natuurlijk even over nadenken.

Tijdens het eten was iedereen heel goed aan het netwerken en werden contactgegevens uitgewisseld. Dit was essentieel voor het behalen van een van de doelen van deze avond.
Na het eten heeft Margreet Adam, gebiedsmanager van Welzijnskwartier, verteld over de wijkgerichte aanpak van Welzijnskwartier, om op die manier dichtbij de mensen te staan. Ook vertelde ze over hoe zij op de werkvloer meer deelde over haar eigen enorme energierekening. En dat daardoor ook steeds meer collega’s hierover met elkaar in gesprek gaan. Zoals iemand het ook verwoordde: ‘In deze tijden, zijn ‘wij’ ook ‘zij’.

Vervolgens gingen kleine groepjes per thema uiteen om met elkaar te praten over welke signalen er gezien worden, wat doen we al, wat kunnen we nog meer doen en welke ondersteuning is daarbij nodig.

Wethouder Gerard Mostert sloot het geheel in de burgerzaal af met een terugblik op een geslaagde avond waar mensen elkaar goed hebben kunnen vinden. En om elkaar te blijven vinden, zullen de contactgegevens van de aanwezigen met elkaar gedeeld worden. Wat hem betreft is dit een start voor toekomstige trajecten om armoede in de gemeente Katwijk aan te pakken zodat iedereen kan blijven meedoen.