Fijne afsluiting Learning Community stagiairs social work en huisartsen i.o.

Afgelopen maand vond er een fijne afsluitende ontmoeting plaats tussen derdejaars studenten social work die in de wijk stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. In vier bijeenkomsten leerden de professionals in spé via verschillende activiteiten elkaars beroep beter kennen en hoe zij elkaar straks in het werkveld makkelijker kunnen vinden.

De social work studenten en de huisartsen in opleiding hadden door middel van speeddates gemengde groepjes gevormd waarin ze elkaar minimaal vier keer op verschillende locaties zouden ontmoeten. Zo werden social workers bijvoorbeeld op huisartsen praktijken uitgenodigd en mochten soms zelfs consulten met patiënten bijwonen. Aankomend huisartsen waren te gast in sociale wijkteams waar ze met de aldaar werkzame sociale professionals van gedachten konden wisselen. En daar waren de artsen in spé erg blij mee, omdat de ins en outs van het sociaal domein niet specifiek in hun opleiding aan de orde komt.

Ook waren de groepjes te gast op het LUMC en op de Hogeschool, waar ze van gedachten konden wisselen met voor die gelegenheden uitgenodigde deskundigen over: interprofessioneel samenwerken, doorverwijzen, welzijn op recept, gezinsbegeleiding, benodigde gespreksvaardigheden en de problematiek van de instromende vluchtelingen. Te gast waren onder andere: Machteld van Dorp en Margaret van Tol (sociaal wijkteam de Mors), Yvonne van Zaalen (lector relationele zorg Haagse Hogeschool), Ingrid Linnemans (directeur sociale wijkteams Leiden) en Erik Kramer (Zorg en Zekerheid).

De vierdelige Learning Community werd afgesloten met een ontmoeting in de Stal aan de Darwinweg, waar wederom met elkaar van gedachten werd gewisseld over hoe elkaar te vinden bij de steeds complexere problematieken waar beide professionals mee te maken hebben.

Voor de deelnemers aan deze Learning Community is in ieder geval de weg naar de dokter in de huisartsenpraktijk of het vinden van de juiste route in het sociaal domein een stuk duidelijker geworden.

De Learning Community is een initiatief van de het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap, Suzan van der Pas en Fatima Touzani.