Leeratelier over de aanpak van langdurige en verborgen schulden

Op dinsdag 7 juni heeft op de Hogeschool Leiden een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over handelingsverlegenheid bij professionals in het contact met mensen die zich al langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken.

Dit onderwerp is van belang omdat het gaat om een moeilijk te bereiken doelgroep. Bij gemeenten leeft al jaren de vraag hoe zij deze doelgroep kunnen bereiken. Vaak is er sprake van wantrouwen richting de gemeente zelf en andere instanties. Of hebben mensen het gewoonweg opgegeven. Hoe krijg je als outreachend hulpverlener toch een voet tussen de deur? En wat zijn eerste stappen die je kan zetten om mensen passende hulpverlening te bieden?

De gemeente Den Haag heeft samen met Vitale Delta een project opgezet om een methodiek te ontwikkelen waarmee mensen met langdurige betalingsachterstanden beter bereikt kunnen worden.

Tijdens het leeratelier kwamen lectoraat-onderzoeker Catelijne Akkermans en projectleider & consulent geldzaken Nadia Bounid vertellen over deze methodiek. Ze deelden kennis en ervaringen over hoe ver ze zijn gekomen, en de uitdagingen die ze ervaren om perspectief te kunnen bieden aan de doelgroep. Vragen als: ‘hoe kunnen we binnen rigide systemen de betreffende mensen centraal blijven stellen?’ en ‘hoe kunnen we als professionals onderling op een effectieve manier met elkaar samenwerken?’ kwamen tijdens dit leeratelier aan bod.

Het verhaal en de reactie van de ervaringsdeskundige van Onzichtbaar Den Haag was voor iedere aanwezige een waardevolle aanvulling vanuit het cliëntperspectief en ten aanzien van de gewenste bejegening door de professional.

Naast informatieoverdracht hebben we ook de deskundigheid van alle aanwezigen ingezet om samen verder te komen op de prangende vraagstukken waar we gezamenlijk voor staan als het gaat om langdurige armoede. Onder begeleiding van Wiep Staal gingen de deelnemers aan de slag in divers samengestelde groepjes om zich te verplaatsen in drie perspectieven: die van de cliënten, de professionals en de gemeenten. Zo werden spanningsgebieden blootgelegd en ideeën met elkaar bedacht. Al met al was het een inspirerend leeratelier!

Wil je het verslag ontvangen of meer informatie? Dan kan je mailen met Ronald Schurer, schurer.r@hsleiden.nl