Twintig organisaties tekenen voor Positieve Gezondheid in Zuid-Holland Noord

Vanuit een intensieve samenwerking tussen De Werkplaats Sociaal Domein en de Alliantie Positieve Gezondheid was het op 22 maart 2022 weer tijd voor een inspirerende online bijeenkomst. Het Leeratelier Positieve Gezondheid bestaat alweer ruim een jaar en dat vroeg om een bijzondere invulling. Tijdens dit vierde leeratelier hadden we Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid en oprichter van het Institute for Positive Health (iPH) als gastspreker .Na een korte presentatie over ‘impact maken met Positieve Gezondheid’ richtte zij het woord tot de 91 deelnemers en moedigde hen aan om tijdens deze bijeenkomst hun brede kennis en ervaring met elkaar te delen.

Naast een ruime vertegenwoordiging van beroepskrachten en beleidsmakers van verschillende zorg en welzijnspartners uit de regio Zuid-Holland Noord, waren er dit keer ook een flink aantal bestuurders van de partij. En dat was niet zonder reden. Want vanuit de collectieve ambitie om inwoners in de regio Zuid-Holland Noord in 2030 te laten ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid, was er een officieel moment waarop de betrokken bestuurders van twintig organisaties hun handtekening zetten voor betrokkenheid en deelname aan deze beweging. In dit filmpje zie je alle bestuurders die hieraan mee doen.

Na een gezamenlijke opening gingen de deelnemers in deelsessies met elkaar in gesprek over de vragen “wat is de impact die je beoogt te bereiken” en “hoe maak je zichtbaar wat je bereikt”. Deze leervragen werden op nano, micro, meso en macro niveau uitgewerkt, waarna de ervaringen via het miro bord werden gedeeld. Vervolgens vond er een plenaire nabespreking plaats geleid door Suzanne Lagerweij die als docent-onderzoeker is betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Leiden en Den Haag.

“Het is leuk om te zien hoe deelnemers elkaar inspireren met verassende voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk” aldus Lagerweij. “We merken binnen dit leeratelier dat er veel behoefte is aan het delen van ervaringen en het opdoen van kennis. En daarnaast ontstaan er leuke contacten tussen de deelnemers onderling, wat een integrale samenwerking ondersteunt. Dat sluit mooi aan bij onze visie op een learning community”.

Ter afsluiting richtte Lector Suzan van der Pas haar dankwoord tot Machteld Huber en alle deelnemers aan deze bijeenkomst. Van der Pas is één van de initiatiefnemers van dit Leeratelier en een groot voorstander van het oprichten van learning communities gericht op het bevorderen van integrale samenwerking. Ze sloot af met de uitnodiging en aankondiging van het vijfde Leeratelier Positieve Gezondheid op 9 juni 2022. Dit keer wordt het eindelijk een fysieke bijeenkomt op de Hogeschool Leiden. Daar kijkt iedereen naar uit!