Overhandiging Rapport '20 jaar Vadercentrum Adam: De betekenis voor zijn bezoekers'

Op woensdag 14 Juli reikte Rudy van den Hoven, docent onderzoeker van de Haagse Hogeschool/ lectoraat Urban Ageing aan Bilal Sahin, coördinator van het Vadercentrum het rapport '20 jaar Vadercentrum Adam. De betekenis voor zijn bezoekers' uit.

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de betekenis die bezoekers van het centrum zelf toekennen aan hun deelname aan de activiteiten van het centrum.

Naast de betekenis van het centrum voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van bezoekers, komt het centrum in de interviews vooral naar voren als een plek waar je mensen ontmoet, waar mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, waar je van betekenis kunt zijn voor anderen en ieder op zijn manier een bijdrage levert aan het dagelijks functioneren van het centrum en het zo met elkaar vormgeeft en maakt tot wat het is.

Lees hier het hele rapport.
En bekijk de infographic.