2e Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien'

Het 2e Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien! vond plaats op dinsdag 29 juni. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden het 2e leeratelier Positieve Gezondheid. Aan dit online initiatief namen 57 zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en inwoners deel uit de regio Zuid-Holland Noord.

Deelnemers kregen tijdens dit leeratelier concrete handvatten mee voor het toepassen van Positieve Gezondheid. Er werden voorbeelden gegeven over hoe je het gesprek voert over Positieve Gezondheid, hoe je het implementeert in je eigen organisatie en de wijk en welke rol voor beleidsmedewerkers behulpzaam is om Positieve Gezondheid in de wijk verder te brengen.

Het doel van dit Leeratelier is om van elkaar te leren en zo elkaar te versterken. En het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in onze regio verder te brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken!

Hierbij de presentatie en het verslag en een artikel van het leeratelier. Op 18 november 2021 zal de derde leeratelier plaatsvinden. Voor meer informatie: Suzan van der Pas via pas.vd.s@hsleiden.nl.