Leerwerkgemeenschap aanpak armoede Katwijk

Tijdens een inspiratiebijeenkomst in januari zijn veel verschillende thema’s om armoede en schulden aan te pakken in de gemeente Katwijk opgehaald bij de 4e jaarsstudenten van profiel W&WM. Op initiatief van Welzijnskwartier is besloten om te beginnen met het ‘signaleren en bespreekbaar maken’ van armoede en schulden. De schaamte om over financiële problemen te praten maakt dat het hebben van schulden en/of het leven in armoede op een enorm taboe rust; en dat merken ze in de gemeente Katwijk.

Op 28 juni was bij Stappers, jongerencentrum in Katwijk, de eerste ontmoeting van de leerwerkgemeenschap; betrokken mensen die die noodzaak voelen om iets te betekenen en een bijdrage willen leveren om armoede in Katwijk aan te pakken. Aanwezig waren twee mensen van de formulierenbrigade, sociaal werker van het Wijkteam, twee mensen van de kerk, directeur van een middelbare school, medewerker van Dunavie (woningbouwvereniging) een mevrouw van de Voorraadkast (particulier initiatief om gezinnen te ondersteunen die buiten de boot vallen), drie sociaal werkers van Welzijnskwartier en twee docent-onderzoekers van de werkplaats sociaal domein.


Het gemêleerde gezelschap zorgde tijdens deze eerste bijeenkomst al voor de ‘ontmoeting’ van verschillende perspectieven op de problematiek van armoede en schulden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan werd er informatie en ervaring uitgewisseld wat niet bij iedereen bekend was en dat is al een winst. De meesten gaven aan van én met elkaar te willen leren door deel te nemen aan deze leerwerkgemeenschap. Om een leer- en werkomgeving te creëren waar elke deelnemer (individueel leren) en de leerwerkgemeenschap (collectief leren) in ‘the learning zone’ komt, stond tijdens deze eerste ontmoeting het leren kennen van elkaar en het ophalen van de informatie over de huidige situatie centraal.

Opvallend was dat de deelnemers niet wilde spreken over ‘de doelgroep’. Het zijn mensen die het moeilijk hebben en ondersteuning nodig hebben en dat vaak niet durven te vragen. Een beschrijving van de doelgroep is namelijk niet mogelijk want deze groep is te divers; allerlei verschillende mensen kunnen schulden krijgen; ook mensen die een goed betaalde baan hebben. Een deelnemer zegt dat het vaak begint bij één rekening die iemand niet kan betalen en moet kiezen: de rekening betalen of boodschappen doen. En dat is vaak het begin van een neerwaartse vicieuze cirkel waar mensen op een gegeven moment zelf niet meer uitkomen.

Uit deze eerste bijeenkomst zijn twee belangrijke punten opgehaald waar de leerwerkgemeenschap de volgende keer in ieder geval mee verder wil. De betrokkenheid van de gemeente voor de aanpak van armoede. En de groep geeft aan ook zelf snel iets te willen doen voor deze mensen; zij willen onderzoeken wat ze kunnen om de situatie voor deze mensen (wat) te ontstressen.

Daarover gaat de leerwerkgemeenschap op maandag 13 september verder over praten en dan vindt de ontmoeting plaats op middelbare school op uitnodiging van de directeur die ook aanwezig was.

In september start bij Welzijnskwartier een nieuwe groep 4e jaarsstagiairs. Er is in ieder geval één stagiair die zal aansluiten bij deze leerwerkgemeenschap en haar bijdrage zal leveren aan doelen van deze leerwerkgemeenschap gedurende haar stageperiode.

Op deze wijze is een verbinding gemaakt tussen praktijk, onderwijs en de werkplaats sociaal domein om samen op te trekken.

Wil je meer informatie over de leerwerkgemeenschap? Neem dan contact op met Fatima Touzani via touzani.f@hsleiden.nl