Tweede Leeratelier 'Betekenisvol gesprek'

Op woensdag 9 juni 2021 vond het tweede leeratelier ‘ Betekenisvol Gesprek ?! plaats. Bijzonder was dat dit keer dat het betekenisvolle gesprek in een combinatie van fysiek en online werd gevoerd. Onder begeleiding van Esther Kroon deelden Aad Onderwater (mantelzorger), Gamze Fidan (student social work) en Tim van Iersel (dementiedominee) in de studio hun, ervaringen over hoe zij betekenisvolle gesprekken voeren.

Aad nam ons mee in zijn ervaringen vanuit zijn rol als mantelzorger en noemde een aantal belangrijke voorwaarden voor een betekenisvol gesprek:

  • Vanuit vertrouwen in jezelf en elkaar het gesprek voeren.
  • Ga ervan uit dat de ander gehoord en gezien wil worden.

Een mooie uitspraak van Aad vonden we ‘De kunst is om te achterhalen waar de belangstelling in ligt’ om vervolgens te ontdekken welke wegen daar naartoe leiden.

Gamze vertelde over haar ervaringen als sociaal werker. Zij leerde tijdens haar stage achter de eerste ‘nee’ te durven kijken. Gaan mensen meedoen als je zelf gaat dansen of hulp vraagt bij het inrichten van de plantenbakken? Kijk goed naar kleine signalen waar iemands glimlach net ietsjes groter van wordt.

Een uitspraak van haar die ons raakte was: ’Door ervaringen en momenten te delen, ontstaan er weer nieuwe momenten’.

Tim, als dementieDominee, blijkt vooral met zijn hele lijf te communiceren. Hij houdt in het gesprek bewust zijn ontspannen en rustige houding. Zijn aandacht focust zich op de ‘betekenislaag’. Niet op feiten of emoties. Hij benadrukte dat we soms, om naar die betekenis te komen, juist stil moeten zijn in het gesprek:

‘Wachten en stil blijven. Het blijft spannend, maar levert veel op’.

De diverse groepdeelnemers raakten geïnspireerd door het gevoerde gesprek en de antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen. In de break out rooms was voldoende gespreksstof en super snel werd er met elkaar een lange lijst aan tips geformuleerd over hoe je vanuit verbinding en vertrouwen het betekenisvolle gesprek in het werk voor elkaar krijgt.

Graag delen we de opgehaalde tips in de infographic betekenisvol gesprek.