Onderzoek naar regionale leernetwerken sociaal domein op ECSWR conference

Vanuit de landelijke werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben Erik Jansen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) samen met Suzan van der Pas (Hogeschool Leiden) en Jean Pierre Wilken (Hogeschool Utrecht) een paper gepresenteerd tijdens de online European Conference for Social Work Research in Bucharest (5-7 mei 2021). De presentatie vond plaats in een symposium over sociale innovatie in de context van sociaal werk in Europa. In dit paper presenteerden ze een onderzoek onder 17 verschillende lerende netwerken van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein. 


Het doel van het onderzoek was om de verschillende werkwijzen van lerende praktijken in de Werkplaatsen in kaart te brengen. Uit de resultaten bleek dat er een grote diversiteit was in aanpak en werkwijzen waarbij sommige lerende praktijken meer formeel georganiseerd waren en andere meer informeel. Alle leernetwerken maakten gebruik van enige vorm van reflectie om de deelnemers te stimuleren om over hun eigen grens heen te kunnen kijken en schuring op durven te zoeken. De rol van zogeheten 'boundary workers' ofwel grenswerker bleek daarbij van groot belang om het leerproces te begeleiden. Daarnaast werd in de lerende netwerken ook rekening gehouden met de lokale setting en context.

Vanuit de landelijke werkgroep is al eerder een korte publicatie verschenen in het Journal of Social Intervention onder de titel: Sociaal transformeren kan alleen lerend.

De werkgroep Lerende Praktijken werkt momenteel aan meer praktische handvatten gebaseerd op de inzichten.