Ouder worden in stadsdeel Scheveningen

Als onderdeel van het werkplaatsproject de Kracht van Haags Ontmoeten, hebben op dinsdag 20 april 2021 studenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool bij Welzijn Scheveningen een presentatie verzorgd over de uitkomsten van hun project ‘Kijken naar mensen’. Het is belangrijk dat betrokkenen worden geïnformeerd over bevindingen die in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein zijn gedaan.

Voor het project ‘Kijken naar mensen’ zijn de studenten de afgelopen zes weken gekoppeld geweest aan een senior en zijn zij nader ingegaan op wijkbetrokkenheid. Van de gesprekken die de studenten met de senioren hebben gehad, is een beeldportret gemaakt. In deze portretten is in kaart gebracht wat de senior typeert. Zowel de senioren als de studenten waren erg enthousiast over de ontmoetingen met elkaar.


De portretten geven een beeld van de senioren die betrokken zijn bij de dienstverlening van Welzijn Scheveningen. Ze helpen de welzijnsorganisatie zich beter te oriënteren op hun doelgroep en de hulpverlening en interactie met deze groep te verbeteren. De terugkoppeling van onze jonge generatie aan de senioren is juist in tijden van corona een hoopvol moment. De interviews zullen worden gebundeld en geanalyseerd en aan het einde van dit collegejaar verschijnt hiervan een rapport voor Welzijn Scheveningen en Haags Ontmoeten.
Verder is het plan uitgesproken dat deze senioren na corona een bezoek aan De Haagse Hogeschool brengen waar alle portretten als posters tentoongesteld zullen worden. Studenten gebruiken de interviews voor een vervolgproject waar zij in gezamenlijkheid met betrokkenen bij Haags Ontmoeten een activiteit voor de senioren zullen ontwikkelen met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van hun welzijn.

Een paar reacties van de senioren:

“Studenten hebben heel goed verwoord en laten zien hoe ik in het leven sta.”

Twee andere reacties met betrekking tot je verbonden voelen met je wijk:

“Omdat ik bijna mijn hele leven in Duindorp woon, voel ik me eerst Duindorper en dan pas Hagenaar.”

“Je moet gedurende je leven wel blijven investeren in contacten in je wijk en als dat kan actief blijven om je sociaal verbonden te blijven voelen”.

Een reactie van één van de senioren met betrekking tot sociale verbondenheid:

“Je kinderen denken wel eens dat ze van alles voor je moeten doen zodat je niet vereenzaamt, maar het is ook heerlijk als je na je werkende leven niet meer zo veel hoeft en zelf kunt kiezen wat je met je tijd doet.”