GGZ bijscholing voor BuZz-medewerkers

Op 25 maart 2021 konden docenten Helga Oranje en Wiep Staal met drie studenten van de opleiding social work (Hogeschool Leiden) en een ervaringsdeskundige van Lumen, een bijscholing geven aan de medewerkers van de nieuwe welzijnsorganisatie BuZz in Leiden. Zij hadden bij de Werkplaats Sociaal Domein de vraag neergelegd hoe ze met de doelgroep GGZ kunnen omgaan in hun wijken in Leiden. BuZz is er voor mensen van alle leeftijden, voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Zij richten zich met name op het aanleren van vaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten.

Er was behoefte aan een bijscholing ten aanzien van het signaleren en herkenning van GGZ-problematiek (trauma, verslaving, psychische stoornissen) en hoe aan te sluiten en te handelen als beroepskracht (of vrijwilliger). De door de medewerkers ingebrachte casuïstiek richtte zich op: begeleiden bij trauma, motivatie tot gedragsverandering, omgaan met begrenzen van de persoon en de eigen grenzen van de professional, mensen met een licht verstandelijke beperking, suïcidaal gedrag, mensen met een depressie en afstand en nabijheid bij het uitvoeren van hun welzijnswerk. Er ontstond een mooi gesprek over het appèl dat de persoon met zijn gedrag op de medewerker doet, het stellen van grenzen door de professional, de nadruk op gelijkwaardigheid (serieus nemen) en het aanspreken van de persoon op gezond gedrag. De studenten, die stagelopen bij Aemosa, konden vanuit hun stage ervaring herstel ondersteunende adviezen geven.

Het was een geslaagde bijeenkomst. De professionals voelden zich door de kennisdeling meer gesterkt in hun handelen en willen nog veel meer leren over onder andere motiverende gespreksvoering en de-escalatie.