Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!

Het Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!' vond plaats op donderdag 25 maart 2021. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden dit eerste leeratelier Positieve Gezondheid. Aan dit online initiatief namen 63 (zorg)professionals, beleidsmakers, bestuurders en inwoners deel uit de regio Zuid-Holland Noord, die gestart zijn en/of werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Deelnemers lieten zich tijdens dit leeratelier inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, leerden van elkaar en deelden ervaringen.


Het doel van dit Leeratelier was om van elkaar te leren en zo elkaar te versterken. En het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in onze regio verder te brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken! In de spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op managementniveau. 

Hierbij het artikel en de presentatie van het leeratelier.

Op 29 juni 2021 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein samen met de Alliantie Positieve Gezondheid de volgende leerbijeenkomst. 

Onderstaande afbeelding geeft aan wat de deelnemers hebben ‘gehaald’ bij het leeratelier.