Landelijke symposium Werkplaatsen 'Op afstand nabij'

Op donderdag 18 maart 2021 vond het symposium ‘Op afstand nabij’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein stond dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?

De crisis heeft een enorme impact op kwetsbare burgers. Het overschakelen naar een online maatschappij lukt niet iedereen. Problemen als eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld nemen toe. Ook door de Werkplaatsen Sociaal Domein is de afgelopen tijd binnen de bestaande mogelijkheden hard gewerkt aan de veerkracht van kwetsbare inwoners en hun omgeving.

De opname van het symposium is hier te bekijken.

Tijdens het landelijk symposium is het magazine 'Op afstand nabij' gepresenteerd. Een rijk gevarieerd magazine met verhalen en inzichten over onder andere ethiek, solidariteit, digitalisering, dakloosheid en jeugdhulp.

Wij hebben als Werkplaats Den Haag & Leiden een bijdrage mogen leveren aan dit magazine: Ido de Vries, Nicoline Hoos (JES Rijnland) en Suzan van der Pas schreven over hoe sociaal werkers leren online persoonlijke gesprekken te voeren.

Het magazine is hier te vinden: Werkplaatsen Sociaal Domein (2021) Op afstand nabij.