Inspiratiesessie over armoede met vierdejaarsstudenten social work

Sinds september 2020 werkt de Werkplaats samen met de leergemeenschap van het vierde jaar social work van het profiel Welzijn en Maatschappelijk Werk, Hogeschool Leiden. Op 12 januari vond er een inspiratiesessie ‘aanpak armoede’ plaats in samenwerking met Welzijnskwartier Katwijk.

De aanpak van armoede staat hoog op de agenda’s van veel gemeentes in Nederland en dus ook op de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Katwijk. Er wordt gepleit voor een integrale aanpak van armoede waarbij verschillende organisaties de handen ineen slaan en zich actief inzetten in de preventieve fase. De krachten van de professionals en vrijwilligers van Welzijnskwartier is de laagdrempeligheid, betrokkenheid en de outreachende werkwijze waarbij zij in contact komen met én zichtbaar zijn voor bewoners.

Na een kort welkom vanuit het docententeam volgde een inleiding van lector Suzan van der Pas. Zij zoomde in op het belang van een goede samenwerking tussen verschillende professionals bij een integrale aanpak van armoede en hoe leerwerkgemeenschappen hier een rol in kunnen spelen. Hierna hebben acht vierdejaars stagiairs social work hun praktijkervaringen gedeeld en zijn we in deelsessies met elkaar in gesprek gegaan over welke houding en competenties sociaal werkers nodig hebben in de aanpak van armoede. De studenten deelde hun ervaringen over wat zij hebben gezien, meegemaakt en de verschillende mensen die zij hebben ontmoet die financiële problemen hebben en/of in armoede leven.

Aan het eind volgde een plenaire terugkoppeling waarin vanuit de verschillende deelsessies de belangrijkste punten, aanbevelingen en aandachtspunten voor vervolg werden gedeeld. Er werd stilgestaan bij het belang van hoe om te gaan met schaamte, wantrouwen, isolement, stress en de impact van tegenslagen en teleurstellingen in het leven van cliënten, en het leren van ‘inleven in de ander’ en kijken naar wat wel mogelijk is.