Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid biedt een aansprekend vertrekpunt om gezamenlijk kansen te pakken, relaties te leggen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. En zodoende om een vernieuwde verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein vorm te geven.

Ongeveer 30 hbo-studenten Social Work van De Haagse Hogeschool en mbo-studenten van ROC Mondriaan hebben afgelopen maanden samen opgetrokken tijdens hun stage bij Kessler Stichting en Stichting Anton Constandse en werken samen om het thema Positieve Gezondheid handen en voeten te geven. Ze zijn in gesprek gegaan met cliënten over hun positieve gezondheid om bewoners te helpen bewuster en gezonder te leven.

Woensdag 9 december 2020 vond er een bijeenkomst plaats samen met Spoor22 waarin de studenten hun eerste bevindingen presenteerden. Lector Suzan van der Pas gaf een inleidende presentatie waarin zij inzoomde op positieve gezondheid in de wijk en hoe het concept kansen biedt voor de praktijk om een gezamenlijke taal en een meer integrale aanpak te vinden in de wijk.

De presentatie van Suzan van der Pas is hier te vinden.

Zie uitgebreid verslag hier