Training Signaleren Niet Pluis gevoel erkent als effectieve interventie

De training Signaleren Niet Pluis richt zich op vroegsignalering van psychosociale problemen bij thuiswonende ouderen door vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag/ Leiden is in 2017 gevraagd door GGDHM, om het door hen ontwikkelde pakket Signaleren niet Pluis(SNP), onder de aandacht te brengen, te implementeren en te evalueren bij organisaties in de regio Leiden die gericht zijn op ondersteuning van ouderen die zelfstandig wonen. De projectcoƶrdinatie, (evaluatie)onderzoek en de beschrijving van het Pakket SNP voor de databank Movisie werden verzorgd door het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap. In samenwerking met studenten Social Work van de Hogeschool Leiden.

Het pakket SNP is inmiddels opgenomen in de databank van Movisie en heeft de erkenning : Goed beschreven.