Nieuws

Master Jeugdzorg viert 15 jaar jubileum

Bij de Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden word je opgeleid tot leading professional, die strategisch en innovatief werkt en zo de hulp aan kinderen en hun ouders versterkt. De masterstudent leert leiding te geven aan veranderprocessen op basis van praktijkgericht onderzoek.

Programma Symposium 15 mei bekend

Er zijn nog plekken beschikbaar voor het Symposium 'Leeftijdsvriendelijke stad en samenleving' op 15 mei in Postillion Den Haag. Met bijna 100 aanmeldingen en een vol programma kunnen we niet wachten tot het zo ver is.

Van vraagverlegen naar vraagvaardig

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en Radius Oegstgeest deden onderzoek naar vraagverlegenheid onder senioren in Oegstgeest. Op dinsdag 26 maart werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst voor professionals binnen zorg en welzijn, georganiseerd door het Sociaal Team Oegstgeest.

Oog voor armoede

Op 19 maart vond een bijeenkomst plaats in Leiden waarin uitleg werd gegeven over hoe je armoede kunt herkenen en welke gevolgen armoede heeft voor kinderen en gezinnen.

Tweedaagse Hackathon Armoede en schulden

Op 11 en 12 maart organiseerde de opleiding Sociaal Werk en Sociaal Juridische Hulpverlening en het lectoraat Sociale Innovatie een tweedaagse Hackathon over armoede en schulden.

Interprofessioneel samenwerken begint in de opleiding

Hogeschool Leiden en de huisartsopleiding van het LUMC intensiveren hun samenwerking. Met deze samenwerking wordt interprofessioneel leren en samenwerken tussen sociaal werkers en huisartsen versterkt.

Symposium Leeftijdsvriendelijke stad en samenleving

We nodigen je van harte uit voor het symposium, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over leeftijdsvriendelijke stad en samenleving. Het symposium vindt plaats op woensdag 15 mei van 13.00-17.00 uur bij het Postillion Hotel in Den Haag, nabij Station Hollands Spoor.

Leeratelier Positieve Gezondheid

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de 9e editie van het Leeratelier Positieve Gezondheid. Noteer donderdag 13 juni 2024 van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) bij de Hogeschool Leiden alvast in je agenda!

Thuiszittende leerlingen: luister naar de redenen en zoek naar het haalbare

Wat doe je als een leerling van de middelbare school maandenlang weinig tot niet naar school gaat? De Werkplaats Sociaal Domein en het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen, van Werkplaats Samen, hebben samen een bijeenkomst georganiseerd over deze ingewikkelde problematiek.

Sociaal werk studenten en huisartsen-in-opleiding vinden elkaar in de praktijk

Afgelopen week waren de sociaal werk studenten van de Learning community samenwerken in de wijk uitgenodigd bij huisartsenpraktijk Haaswijk in Oegstgeest. Ze vonden - aan de hand van casuïstieken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen - gemakkelijk aansluiting bij de aanwezige huisartsen in…

Nieuws Archief