Nieuws

STRESS-SENSITIEF WERKEN VOOR DE LEERGEMEENSCHAP KATWIJK

Afgelopen maandag 16 januari vond de workshop stress-sensitief werken plaats op basisschool IKC De Duinroos in Katwijk.

Welzijn op Recept: Treffende eyeopener voor studenten Learning Community

Op 13 december volgden derdejaars sociaal werk studenten van de Learning Community van het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap de workshop ‘Welzijn op Recept’. Deze workshop werd verzorgd door Jan Joost Meijs ,voorzitter van dit landelijke kennisnetwerk.

Verslag van het zesde leeratelier Positieve Gezondheid

Op donderdag 17 november vond het zesde Leeratelier Positieve Gezondheid plaats. Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een samenwerking tussen de Alliantie Positieve Gezondheid en de Werkplaats Sociaal Domein. Het was een waar genoegen dat we elkaar ditmaal persoonlijk konden ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst op Hogeschool Leiden.

Leerwerkgemeenschap bij het Breed Katwijks Armoede Overleg

Op woensdag 30 november 2022 heeft het Breed Katwijks Armoede Overleg plaatsgevonden in het gemeentehuis van Katwijk. Ook de leerwerkgemeenschap was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een mentimeter zorgde ervoor dat de gesprekken van de avond draaiende werden gehouden. Om zo de schaamte die mensen weerhoudt om tijdig hulp te zoeken, en op welke outreachende wijze de kwetsbare mensen bereikt kunnen worden te bespreken.

Leerwerkgemeenschap organiseert een Sinterklaas Bingo

Ook dit jaar wilde de leerwerkgemeenschap gezinnen die het financieel moeilijk hebben een feestelijk moment bieden tijdens Sinterklaas om even niet aan hun (geld)zorgen te hoeven denken. Op dinsdag 29 november waren de gezinnen uitgenodigd bij buurthuis Stappers om mee te doen met De Sinterklaasbingo!

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond vraagt om een structurele aanpak

Op donderdag 20 oktober vond in de Social Hub The Hague de inspiratiebijeenkomst ‘Armoede en bestaansonzekerheid onder ouderen met een migratieachtergrond’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd van een verkenning onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum.

Geslaagd Eindsymposium WSD Den Haag en Leiden

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede, de integrale aanpak van multiproblematiek, en langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook docent-onderzoekers, studenten, professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief vanaf 2023

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.

Fijne afsluiting Learning Community stagiairs social work en huisartsen i.o.

Afgelopen maand was er een fijne afsluiting van de ontmoetingen tussen derdejaars studenten social work die in de wijk stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. In vier ontmoetingen leerden de professionals in spé via verschillende activiteiten elkaars beroep beter kennen en hoe zij elkaar straks in het werkveld makkelijker kunnen vinden.

Leeratelier over de aanpak van langdurige en verborgen schulden

Op dinsdag 7 juni heeft op de Hogeschool Leiden een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over handelingsverlegenheid bij professionals in het contact met mensen die zich al langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken.

Nieuws Archief